سومین فصل سرمایه گذاری صدران

شتابدهنده صدران برای جذب تیم های استارت‌آپی در دوره های پیش شتابدهی و شتابدهی ثبت نام می‌کند.

مستندات خود را در قالب پیچ دک برای شتابدهنده صدران ارسال کنین.

 

مراحل ارسال مستندات:

۱- ارسال پیچ دک در وب سایت شتابدهنده صدران

 

۲- ارسال ویدیو ۵ دقیقه ای که در این زمان اسلاید ها را توضیح دهید.

 

شتابد دهنده صدران مستندات را بررسی و در صورت لزوم با شما ارتباط می گیرد.

 

” مهلت ارسال مستندات تا پایان مهرماه”